Курси
Вхід
Зв'язатися за нами
Halabuda Online
Виникли запитання? Ми з радістю допоможемо!
Договір публічної оферти
Освітній простір «HALABUDA» (далі - Простір) публікує Договір, який визначає порядок доступу до сайту halabuda.org (далі — Сайт).

Договір є договором приєднання для будь-якої особи (користувача), що використовує Сайт. Компанія пропонує укласти Договір будь-якій особі. Договір викладено в стандартній і незмінній для всіх формі у вигляді публічної оферти, відповідно до ст. Цивільного кодексу України.

У разі прийняття викладених нижче умов фізична особа (Користувач), яка акцептує цю оферту, здійснює оплату послуг Освітнього простору «HALABUDA» щодо платного доступу до інформації за допомогоюсайту halabuda.org, відповідно до умов цієї публічної оферти. Юридична особа приймає цю оферту і здійснює оплату послуг Простору на підставі виставленого рахунку. Категорії платної інформації визначаються Простором самостійно. Оплата послуг Користувачем є акцептом оферти.

Визначення

Сайт — halabuda.org
Простір — Освітній простір «HALABUDA» / ФОП Чичера Д.В.
Договір — цей Договір про надання доступу до матеріалів Сайту
Користувач — фізична особа, яка досягла 18-ті років, та здійснює і має доступ до
Сайту за допомогою мережі Інтернет.
День — період часу тривалістю двадцять чотири години.
Місяць — період часу тривалістю тридцять днів.
Рік — період часу тривалістю триста шістдесят днів.
Платіжна система — фінансовий посередник, відповідно до Закону України «Про
платіжні системи та переказ коштів в Україні", який бере участь в розрахунках
між Простором та Користувачем.

1. Предмет угоди

1.1. Відповідно до умов Договору Простір надає Користувачам доступ до освітніх
матеріалів на платній основі з метою перегляду Користувачами окремих
матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються
Простором самостійно.
1.2. Послуги Простору, що надаються за цим включають в себе онлайн курси, які
містяться за посиланням halabuda.org/courses.
1.3. Надходження Простору оплати від Користувача є прийняттям (акцептом)
Договору (оферти), що означає повне і беззастережне прийняття
Користувачем умов Договору.
1.4. Послуги Простору для юридичних осіб, надаються виключно за окремими
договорами з такими юридичними особами.
1.5. Акцептуючи даний Договір Користувач погоджується повністю й
беззастережно із Договором про умови і правила користування сайтом
halabuda.org/ та із Політикою конфіденційності за посиланням
halabuda.org/cookies.html (ссылоньку вставить верную на політику конфединційності).


2. Порядок й умови оформлення Курсів освітнього простору «HALABUDA»

2.1. Для оформлення Курсів Користувачеві необхідно:
2.1.1. Зареєструватися на Сайті шляхом заповнення всіх необхідних полів
реєстраційної форми;
2.1.2. Уважно ознайомитися з умовами Договору та прийняти його;
2.1.3. Вибрати необхідний курс (курси) відповідно до пункту 1.2. Договору;
2.1.4. Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система;
2.1.5. Підтвердити оплату і оплатити.

2.2. Юридична особа здійснює перерахування грошових коштів на розрахунковий
рахунок Простору на підставі виставленого рахунку. Факт оплати послуг
Простору юридичною особою підтверджує повну згоду юридичної особи з
умовами Договору;
2.3. У своєму особистому кабінеті Користувача доступна інформація щодо
користувача, фінансової історії, можливості зміни паролю. Цей перелік не є
вичерпним та може змінюватись.
2.4. Оплата послуг Простору проводиться Користувачем на умовах 100%
передоплати за допомогою Платіжної системи LiqPay.
2.5. Простір попереджає Користувачів, Користувачі розуміють і погоджуються з
тим, що Платіжна система може стягувати понад вартість послуг будь-якого
роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (при їх наявності),
надаючи своїпослуги лише у випадку, якщо такі комісії і збори будуть оплачені
користувачем.
Інформацію про дані комісіях і збори (при їх наявності) Користувач самостійно
може дізнатися у Платіжної системи. Комісії та збори не повертаються і не
відшкодовуються Простором. Користувач, який скористався послугами
Платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.
2.6. Перелік та вартість курсів визначено за посиланням — https://halabuda.org/courses
2.7. Простір має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення
Користувача змінювати умови цього договору, наповнення курсів (пакетів),
розміри тарифів тощо шляхом розміщення відповідного документа в новій
редакції на Сайті.

Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на
Сайті таких змін.

Зміни, що стосуються наповнення курсів (пакетів), розмірів тарифів
застосовуються тільки для курсів, придбаних після такої зміни.

2.8. Відмова від послуг після оплати є неможливою.
2.9. Користувач не має права:
2.9.1. реєструватися як інша особа;
2.9.2. вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи
реєстраційні дані іншої людини;
2.9.3. навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої
відносини з іншими особами або з іншими організаціями;
2.9.4. передавати реєстраційні дані, логін та пароль для доступу в систему іншим
особам;
2.9.5. намагатися будь-яким способом, в тому числі шляхом підбору пароля,
злому або інших дій отримувати доступ до чужих логінів і паролів;
2.9.6. використовувати автоматизовані програми взаємодії з Сайтом і його
сервісами, розміщувати будь-які файли, які містять або можуть містити
віруси та інші шкідливі програми.

3. Відповідальність

3.1. Користувач несе повну відповідальність за достовірність інформації,
інформації і даних, вказаних ним при оплаті їм послуг Простору.

Користувач не має права вказувати при реєстрації будь-які персональні
дані третіх осіб, включаючи контактні дані (адреса, телефон, електронна
пошта). У разі пред’явлення до Простору претензій з боку третіх осіб у
зв’язку з використанням персональних даних, суб'єктами яких вони є, і
наданих Простору Користувачем, Користувач зобов’язується самостійно і
за свій рахунок врегулювати всі такі претензії і судові позови або
відшкодувати Простору понесені у зв’язку з цим витрати .

У разі виявлення Простором факту повідомлення Користувачем
недостовірної інформації або персональних даних Простір має право
видалити акаунт, реєстрацію Користувача та (або) призупинити, обмежити
або припинити доступ Користувача до будь-якого з сервісів Сайту в будь-
який час, з попереднім повідомленням або без такого, не відповідаючи за
будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Користувачеві такою дією.

3.2. Простір не несе відповідальності за порушення умов Договору, якщо
таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-
мажор), включаючи: дії органів державної влади, пожежа, повінь,
землетрус, пандемії, інші стихійні дії, збої в енергетичних або
телекомунікаційних мережах (в тому числі порушення роботи ліній зв’язку,
несправність обладнання і т. п.), страйки, громадянські заворушення,
безлади, будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованим, які
можуть вплинути на виконання Простором умов Договору і непідконтрольні
Простору.

Простір також не несе відповідальності за невиконання або неналежне
виконання зобов’язань за Договором, а також не компенсує збитки, що
виникли в тому числі, але не обмежуючись, в результаті:
— протиправних дій користувачів;
— неправомірних дій третіх осіб,
— спрямованих на порушення інформаційної безпеки або нормального
функціонування Сайту;
— збоїв в роботі Сайту, викликаних помилками в коді, комп’ютерними
вірусами та іншими сторонніми фрагментами коду в програмному
забезпеченні Сайту, в тому числі пов’язаних з діями третіх осіб;
— відсутності (неможливості встановлення, припинення та ін.) або
недостатньої швидкості інтернет-з'єднань між сервером
Користувача і сервером Сайту;
— інших випадків, пов’язаних з діями / бездіяльністю третіх осіб,
спрямованими на погіршення загальної ситуації з використанням
глобальної мережі Інтернет та / або комп’ютерного обладнання, що
існувала на момент укладення Договору тощо.

Всі суперечки, що випливають з правовідносин щодо Договору, вирішуються шляхом переговорів.

3.3. У разі порушення Користувачем цього Договору, або Договору про умови і правила користування сайтом halabuda.org, Простір має право обмежити або припинити надання послуг, а також доступ такого Користувача до всіх або до будь-якого з розділів Сайту в односторонньому порядку, а також блокувати можливість використання Сайту (блокувати авторизацію і / або IP-адреси) для користувача в будь-який час, з попереднім повідомленням або без такого, не відповідаючи за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Користувачеві такою дією. При цьому невикористаний залишок грошових коштів за період, що залишився не повертається Користувачеві.

Реквізити Простору

Освітній простір «HALABUDA"/ФОП Чичера Дмитро Володимирович
Україна, м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена 60, к.т. +380 981 112 333, halabuda.vp@gmail.com
IBAN UA393354290000026001054008630
АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Ідентифікаційний код: 2 760 516 551
Сайт — halabuda.org